OM OSS

FÖRETAGET

Företaget Luxurious Lashes By Sweden AB startade i Sverige 2010 och är idag landets ledande varumärke inom fransförlängning. Företaget erbjuder grundutbildningar och vidareutbildningar samt produkter och verktyg av absolut högsta kvalité med det egna varumärket LL Luxurious Lashes®.
Luxurious Lashes är Sveriges första ISO 9001 certifierade fransstylistskola och landets första CIBTAC anslutna skola någonsin!

Företaget lägger stor vikt vid sina tre ledord, kvalité, hygien och personlig service, för att skapa ett tryggt nätverk för både fransstylister och slutkunder.

Branschens snabba tillväxt har gjort att många öppna webshopar och icke behöriga utövare med mindre bra produkter i sina händer, arbetar i branschen, vilket ställer allt större krav på slutkunden. Luxurious Lashes med sina stora, tunga, internationella certifieringar, arbetar strikt med kvalitetssäkring och kundfokus. Därför lägger man tillsammans med sina fransstylister runt om i landet mycket tid och energi på att ta sitt ansvar i frågan genom att sprida kunskap och information som kan leda till ökad förståelse och insikt gällande skillnader på metoder och behandlingar samt risker om man inte hamnar i rätta händer. Luxurious Lashes hoppas därmed att allt fler slutkunder skall bli mer vaksamma och välja sina salonger och fransstylister med omsorg.

Företaget lägger stor vikt vid sina tre ledord, kvalité, hygien och personlig service, för att skapa ett tryggt nätverk för både fransstylister och slutkunder.

FÖRETAGETS POLICY

Luxurious Lashes By Sweden AB skall med kärnvärdena kvalitet, professionalism och trygghet sträva efter att vara ett förstahandsval gällande både utbildningar samt produkter i branschen ögonfransförlängning, för såväl potentiella elever som befintliga kunder, med kvalitet i fokus.

FÖRETAGETS TVÅ INTERNATIONELLA CERTIFIERINGAR

SVERIGES FÖRSTA ISO 9001 CERTIFIERADE FRANSSTYLISTSKOLA
Luxurious Lashes är Sveriges första ISO 9001-certifierade fransstylistskola vilket ställer höga krav på oss som utbildningsanordnare samt verksamheten bakom.
ISO-9001 kvalitetssystem har granskat hela företaget i sömmarna där 58 krav för kvalitet skall godkännas för att få en certifiering. Certifieringen granskas årligen, för fortsatt godkännande, av utomstående part.

VAD ÄR ISO 9001?
Allt fler företag inser vikten av att vara ISO-certifierade. Certifieringen blir ett bevis på att företagets kvalitetsarbete faktiskt håller måttet, men det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer. ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov.

 

ISO 9001 innehåller 58 krav som i sin tur baseras på 8 principer:

  • Ledarskap
  • Kundfokus
  • Processinriktning
  • Systemangreppssätt för ledning
  • Medarbetarnas engagemang
  • Faktabaserade beslut
  • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
  • Ständiga förbättringar

SVERIGES FÖRSTA CIBTAC-ANSLUTNA SKOLA
Som ännu ett led i Luxurious Lashes arbete med kvalitetssäkring kan man nu skryta med att 2015 ha blivit Sveriges första CIBTAC-ansluta skola genom tiderna!
Denna internationella certifiering kvalitetssäkrar verksamheten och skolan ytterligare, men underlättar också för fransstylister som på ett tryggt sätt vill kunna arbeta utomlands.

Sverige har nästan obefintliga föreskrifter och lagar gällande vem som får utföra skönhetsbehandlingar samt arbeta med specifika ämnen och produkter. De flesta I-länderna har idag ett fungerande system för att säkerställa kvalitén i skönhetsbranschen. För lågt ställda krav påverkar såklart slutkunderna negativt, något CIBTAC alltså arbetar på att förändra i många länder runt om i världen.

Som Sveriges första CIBTAC-anslutna skola har man som ambition att initiera hårdare regler och krav för alla utövare inom branschen fransförlängning. Detta ställer också oerhört höga krav på den egna verksamheten.

OM CIBTAC
CIBTAC, Confederation of International Beauty Therapy and Cosmetology, startades 1977 och har sitt huvudsäte i England. Förbundet startades som en internationell gren och systerbolag till Englands nationella förbund BABTAC, British Association of Beauty Therapy and Cosmetology. Förbundet CIBTAC finns idag i 90 länder och jobbar hårt för att höja samt bibehålla kvaliteten inom estetiska yrken. Antingen följer de godkända skolorna det kursmaterial CIBTAC tagit fram eller så blir skolorna certifierade med godkänt eget existerande kursmaterial för att då bli en CIBTAC Endorsed Training School.

AFFÄRSOMRÅDEN

LUXURIOUS LASHES ACADEMY
Alla som blir certifierade via Luxurious Lashes Academy kan känna sig säkra på att alltid få det stöd, den service och information som krävs för att kunna hålla högsta kvalité i sitt arbete. I utbildningarna lägger vi stor vikt vid hygien, anatomi, ergonomi, teknik och kundvård förutom bransch- och produktkunskap. Även om man jobbar individuellt som egen företagare ska man kunna känna stolthet i att vara delaktig i ett stort och tryggt nätverk som jobbar med den absolut säkraste tekniken. Luxurious Lashes har idag utbildat över 1500 fransstylister över hela landet.

LUXURIOUS LASHES PRODUCTS
I webshopen erbjuds du mängder av olika förbrukningsartiklar, verktyg och skyddsutrustning av högsta kvalitet! Alla artiklar är mycket noggrant framtagna från fabriker runt om i världen för att kunna leverera det bästa till dig som kund. Webshopen är självklart certifierad via Trygg E-handel och vi erbjuder alltid bästa kundservice. Ordrar skickas från lagret varje vardag vilket medför väldigt snabba leveranser.

PRESSBILDER & LOGGOR

Här finns bildmaterial samt logotyper tillåtna att nyttja för marknadsföring av Luxurious Lashes behandlingar och produkter. Dessa får användas fritt så länge detta inte skadar Luxurious Lashes varumärke, marknadsposition, anda och kvalité. Alla bilder och logotyper skall alltid hålla bästa upplösning för ändamålet och Luxurious Lashes By Swedens upphovsrätt skall anges via logotyp, text eller länk. Bilder och logotyper får inte på något sätt modifieras eller användas i marknadsföringssyfte för konkurrerande verksamhet. Enbart bilder avsedda för marknadsföring av annan part får lov att användas. Övriga bilder har strikt copyright.

UPPHOVSRÄTT & ANSVARSFRISKRIVNING

UPPHOVSRÄTT
COPYRIGHT© by Luxurious Lashes By Sweden AB. All rights reserved. Allt övrigt material på webbplatsen samt i kursmaterial och övrigt marknadsmaterial, som text, grafik, logotyper, ikoner, bilder och teckningar, tillhör Luxurious Lashes By Sweden AB eller annan underleverantör eller leverantör. Allt material på webbplatsen är skyddat av lagstiftningen om upphovsrätt i Sverige och övriga länder. Otillbörlig användning såsom kopiering eller spridning av materialet kan leda till överträdelser av upphovsrättslagar, varumärkeslagar eller andra lagar om skyddsrätt, varvid påföljd eller skadestånd bestäms enligt gällande lag.

ANSVARSFRISKRIVNING
Information, rekommendationer och/eller rådgivning som lämnas på denna hemsida och i specifika produktdatablad eller i annan dokumentation i anslutning till produkter som säljs av Luxurious Lashes lämnas efter Luxurious Lashes bästa förmåga och är baserad på Luxurious Lashes allmänna erfarenhet och avser standardanvändning av produkterna under det att man iakttar alla säkerhetsföreskrifter. Då flera faktorer som inte ligger inom Luxurious Lashes kontroll eller kännedom kan påverka användningen av Luxurious Lashes produkter, är all av Luxurious Lashes lämnad information, lämnade rekommendationer och/eller rådgivning av grundläggande karaktär för standardanvändning i en ideal miljö och inga garantier lämnas för specifika användningar. Luxurious Lashes information, rekommendationer och/eller rådgivning fritar inte köparen av produkterna från skyldigheten att själv besluta om och att utföra tester avseende lämpligheten av Luxurious Lashes produkter, material, tjänster, rekommendationer, eller rådgivning för köparens egen särskilda användning. Köparen av Luxurious Lashes produkter måste identifiera och utföra alla tester och analyser som är nödvändiga för att försäkra sig om att slutprodukterna innehållande Luxurious Lashes produkter, material, eller tjänster kommer att vara säkra och lämpliga för användning under rådande förutsättningar för slutanvändning. Även om information, rekommendationer och rådgivning lämnas i god tro så garanterar eller ansvarar inte Luxurious Lashes, varken uttryckligt eller underförstått för, (1) att resultat vid användning av produkter, beskrivna på denna hemsida och i specifika produktdatablad eller i annan dokumentation i anslutning till produkter som säljs av Luxurious Lashes, kommer att uppnås under rådande förutsättningar för slutanvändning, eller (2) effekterna eller säkerheten eller någon design hänförlig till användningen av Luxurious Lashes produkter, material, tjänster, rekommendationer eller rådgivning. Om Luxurious Lashes i exceptionella fall lämnar information eller rådgivning för en specifik användning av sina produkter, är Luxurious Lashes enbart ansvarigt för skada på grund av sådan lämnad information eller rådgivning om Luxurious Lashes agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Samtliga produkter Luxurious Lashes By Sweden AB marknadsför är avsedda för yrkesmässig användning.

GALLERI