KONTAKT

Kontaktperson:
VD, Chanette Brinkenstjerna

Kontaktuppgifter:
Telefon 031-320 19 00
Mail info@luxuriouslashes.com

Pressrelease 2015-06-25

Luxurious Lashes gör det igen – Sveriges första CIBTAC-anslutna skola

På Luxurious Lashes har man länge tyckt att Sverige har lågt ställda krav på vem som får utöva skönhetsbehandlingar och att den svenska sammanslutningen SEYF har för få och vaga krav på anslutna medlemmar. Också svenska lagar och regler i sammanhanget är för dåliga, i stort sätt obefintliga. Därför har man på Luxurious Lashes valt att gå vidare med kvalitetssäkringen på egen hand. Nu är det klart att Luxurious Lashes utöver vårens tidigare ISO-certifiering också uppfyller CIBTAC:s krav på verksamheter inom fransförlängning.

Som ett led i arbetet med kvalitetssäkring är nu Luxurious Lashes certifierade via CIBTAC som en Endorsed Training School. Utöver de tydliga fördelarna med en granskad verksamhet, så har certifieringen ytterligare fördelar för fransstylister utbildade via Luxurious Lashes Education. Den internationella certifieringen kvalitetssäkrar verksamheten och skolan ytterligare, men underlättar också för fransstylister som på ett tryggt sätt vill kunna arbeta utomlands.

  • Många länder kräver att fransstylister har certifikat från en godkänd skola för att vara verksamma inom yrket. Luxurious Lashes CIBTAC-anslutning ger fransstylister utbildade hos oss den unika möjligheten att utöva yrket samt teckna försäkringar i ett annat land! säger Chanette Brinkenstjerna, VD på Luxurious Lashes.

Som Sveriges första CIBTAC-anslutna skola har man som ambition att initiera hårdare regler och krav för alla utövare inom branschen fransförlängning. Detta ställer också oerhört höga krav på den egna verksamheten.

  • Den som är ansluten och certifierad i såväl CIBTAC som ISO 9001 blir årligen granskade för att få behålla dessa prestigefyllda certifikat. Det gör att vi aldrig får tappa tempot i utveckling, förbättring och kundfokus. Dessutom innebär det en stor trygghet för våra fransstylister och deras slutkunder. Vi är mycket stolta över våra certifieringar, säger Chanette.

Om Luxurious Lashes
Luxurious Lashes By Sweden AB startade i Sverige 2010 och är idag Sveriges ledande varumärke inom fransförlängning. Företaget erbjuder utbildningar och produkter av absolut högsta kvalitet med det egna varumärket LL Luxurious Lashes®. Hela verksamheten bygger på kvalitet och kundfokus. Vid årsskiftet blev Luxurious Lashes landets första ISO 9001 certifierade fransstylistskola. www.luxuriouslashes.com

Om CIBTAC
CIBTAC, Confederation of International Beauty Therapy and Cosmetology, startades 1977 och har sitt huvudsäte i England. Förbundet startades som en internationell gren och systerbolag till Englands nationella förbund BABTAC, British Association of Beauty Therapy and Cosmetology. Förbundet CIBTAC finns idag i 90 länder och jobbar hårt för att höja samt bibehålla kvaliteten inom estetiska yrken. Antingen följer de godkända skolorna det kursmaterial CIBTAC tagit fram eller så blir skolorna certifierade med godkänt eget existerande kursmaterial för att då bli en CIBTAC Endorsed Training School.

Pressrelease 2014-12-22

Luxurious Lashes säger nej tack till SEYF och välkommen till ISO 9001!

2010 blev Luxurious Lashes Sveriges första SEYF-certifierade fransstylistskola. Syftet var att erbjuda en utbildning som externt synats i sömmarna för att garantera kunder en trygghet i valet av skola och varumärke. SEYF är det enda Svenska förbund som certifierar fransstylistskolor i landet, helt utan konkurrens, vilket inte är helt sunt för branschen.

Luxurious Lashes väljer nu att avbryta sin SEYF-anslutning efter drygt 4 år då man anser att ingenting tyder på förbättring i varken kvalité eller utveckling hos SEYF, Svenska Estetikers Yrkesförbund.

– Beslutet att tacka nej till en fortsatt SEYF-certifiering är helt rätt för oss, vi ser inte längre hur SEYF kan hjälpa och kvalitetssäkra Luxurious Lashes Education med den brist i kommunikation och kvalité som SEYF har. SEYF har otydliga riktlinjer och saknar helt uppföljning av certifieringar på årsbasis. Kvalitetssäkring ska vara färskvara, inget man en gång skall få för all framtid. SEYF har genom åren tydligt visat oss att de inte har samma syn på höga kvalitetskrav som Luxurious Lashes har, säger Chanette Brinkenstjerna, VD på Luxurious Lashes.

Luxurious Lashes väljer att fortsätta arbeta under andra certifieringar, som håller en kontinuerlig kvalitetssäkring och som ställer höga och seriösa krav på såväl skolan som företaget Luxurious Lashes.

– Luxurious Lashes kan stolta presentera sig som Sveriges första ISO 9001-certifierade fransstylistskola! Kvalitetscertifieringen är en av världens tyngsta, som kvalitetssäkrar inte bara skolan utan hela bolaget, in i minst detalj. Det är ett gediget och mycket noggrant arbete vi utfört för att nå denna prestigefyllda certifiering och vi är mycket stolta. Men vi nöjer oss inte här. Redan i vår kommer vi att presentera ytterligare en internationell certifiering, berättar Chanette Brinkenstjerna.

SEYF gick för ett par månader sedan ut med nya krav och kriterier för fransstylistskolor som träder i kraft våren 2015. Luxurious Lashes har länge väntat på SEYF:s förtydligande av kriterierna och välkomnade nya krav. Dessvärre fann man att de nya kriterierna var otydliga och att de saknade tyngd för en tryggare och säkrare bransch.

– Trots att Luxurious Lashes har alla möjligheter att göra de små förändringar som krävs för att följa SEYFs nya krav, så ser vi varken kundnytta eller ökad branschsäkerhet. Den tyngd som certifieringen var tänkt att ge från början har idag tappat sitt värde. Att ett kvalitetssäkrande förbund certifierar skolor som utbildar i metoder som är rent av skadliga för slutkundens egna fransar känns inte heller helt rätt. Som landets största fransstylistskola och starkaste varumärke var det dags att vi markerade!, förklarar Chanette Brinkenstjerna.

– Vårt högsta mål är att utforma den absolut i särklass bästa fransstylistutbildningen i landet för våra elever, där kundens behov och krav ligger i fokus, avslutar Chanette Brinkenstjerna.

 

Företaget Luxurious Lashes By Sweden AB startade i Sverige 2010 och är idag Sveriges ledande varumärke inom ögonfransförlängning. Företaget erbjuder utbildningar och produkter av absolut högsta kvalité med det egna varumärket LL Luxurious Lashes®.