Limmets torktid | Luxurious Lashes
  • Fri frakt från 1 300 kr
Priser inkl. moms

Limmets torktid

Välj rätt lim
Limmets konsistens kallas viskositet. Ju lägre viskositet desto mer lättflytande och snabbare torktid. Ett vanligt misstag är att köpa ett lim man inte behärskar. Välj rätt lim för din arbetstakt så att du alltid håller tidsramen och uppnår ett perfekt slutresultat. Alla professionella fransstylister bör alltid ha minst två lim med olika torktid till hands för att kunna fortsätta jobba effektivt när yttre omständigheter påverkar torktiden.

 

Optimera torktiden med rätt kunskap
Limmets torktid och hållbarhet påverkas främst av luftfuktigheten som alltid är relativ till den aktuella temperaturen. Varm luft kan bära mer fukt än kall luft. Det innebär att 40% luftfuktighet i ett rum med 23°C har mer fukt i luften än ett rum med 40% luftfuktighet och 17°C. Luftfuktighet och temperatur påverkas av olika faktorer som klimat och årstid. Kallare årstider har torrare luft medan varmare dagar ofta har högre luftfuktighet. Generellt har vi dock alltid lägre luftfuktighet inomhus p.g.a. värmesystem och luftventilationer. Ett lim som torkar under optimala värden, 40-60% luftfuktighet samt 21-23°C, ger absolut bäst hållbarhet på fransförlängningen. Med en LL Air Indicator har du alltid koll på dina aktuella värden och kan därmed snabbt undvika problem genom att ta till rätt åtgärd vid behov. Den mäter både luftfuktighet och temperatur men visar även tiden. Du bör alltid ha en LL Air Indicator synlig vid din arbetsstation för att kunna följa värdena under din behandling.

 

Limmets torktid påverkas av tre faktorer:1. Luftfuktigheten


2.Temperaturen

3. Limmets viskositet

  

Problemlösning

 

 Luxurious Lashes lim