Arbetsmiljölagen regler fransförlängning | Luxurious Lashes
  • Fri frakt från 1 300 kr
Priser inkl. moms

Arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Eftersom vi som fransstylister i vårt yrke arbetar med cyanoakrylat, som är en härdplast, måste vi följa föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker.


Arbetsmiljölagen
2015 ändrades vissa föreskrifter i Arbetsmiljölagen. Som företagare och/eller arbetsgivare inom yrkesområdet fransstylist är det krav på att du tar fram dokumenterat underlag som bevisar att du/dina anställda

  1. Har genomfört en härdplastutbildning som ger dig en gedigen kunskap om de ämnen du arbetar med
  2. Har genomgått en läkarundersökning som gör att du som fransstylist inte behöver vara orolig för din hälsa

Nedan följer information om vad respektive krav innebär. Du kan även klicka på denna länk för att läsa Arbetsmiljöverkets förklaring till föreskriften.

Härdplastutbildning
Luxurious Lashes erbjuder härdplastutbildning med inriktning mot fransstylistyrket. Utbildningen som följer Arbetsmiljölagens föreskrifter ger dig kunskaper och det dokumenterade underlag som krävs enligt lagen.

Härdplastutbildningen erbjuds inkluderat i grundutbildningen LL Volume Lash Stylist
men även som en separat utbildning. Utbildningen och intyget skall enligt lag
uppdateras vart 5:e år.

  Läkarundersökning
En liten del av befolkningen kan vara överkänsliga mot olika ämnen. I enlighet med Arbetsmiljölagens föreskrifter krävs det att du skall ha ett underlag från läkare som bevisar att du har och behåller god hälsa för yrket som fransstylist. Läkarundersökningen kan inte genomföras av vilken läkare eller mottagning som helst utan måste bokas via en mottagning med företagsmedicinsk inriktning. Den första läkarundersökningen skall följas upp med ytterligare en läkarundersökning inom 3-6 månader. Då jämförs värdena som påvisar om du påverkas av ämnena du jobbar med i ditt yrke. Därefter skall du följa upp med läkarundersökning med max 24 månaders mellanrum.

Det är inget krav men Luxurious Lashes rekommenderar att du gör din första läkarundersökning strax innan din utbildning. 

Här länkar vi dig till några av landets största företagshälsovårdscentraler.